top of page
CHI-REFLEXOLOGIA

Vyöhyketerapian ja Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen, sekä kiinalaisen filosofian yhdistelmä. Erilaisilla käsittelytekniikoilla mm. aktivoidaan, rauhoitetaan tai tasapainotetaan. Käsittely tapahtuu ennen kaikkea jaloista. Chi-Reflexologiassa käytetään normaalien vyöhyketerapeuttisten vyöhykkeiden lisäksi meridiaaneja ja akupisteitä, ja siten se toimii vahvasti  energeettisellä tasolla. Tekniikoita ja menetelmiä yhdistetään usein vyöhyketerapiaan. Hoidon kesto.1-1 ½ h.

Chi-Reflexologiassa vyöhyketerapiaan yhdistyy Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen (PKL) ja Kiinalaisen filosofian ajatusmalli. Se opettaa kuinka kehon energiat voidaan löytää jalkapohjasta tai jalkapöydältä, "lukea"millainen ihmisen energia on, ja sen jälkeen erilaisilla käsittelytekniikoilla joko vahvistaa, rauhoittaa tai tasapainottaa sitä. Chi-Reflexologia antaa lisää syvyyttä vyöhyketerapiahoitoihin ja opettaa erilaisia käsittelytekniikoita hyödyntämällä ymmärtämään paremmin asiakkaan kokonaiskuvaa ja tasapainon löytymisen mahdollisuuksia. Chi-Reflexologiassa käyteään PKL:n ajattelutapaa  ja analyysiä yhdistettynä vyöhyketerapeuttiseen tietouteen. Hoidossa käsitellään vyöhykkeitä, sisäelinten Chi-pisteitä, akupisteitä, erikoispisteitä jne, etenkin jalkojen alueelta, erilaisilla tekniikoilla.

 

Kiinankielinen sana Chi tarkoittaa energiaa, elämänvoimaa. Ihmiskehossa meridiaanit eli energiakanavat toimivat tämän Chin kuljettajina ja jakelijoina kehon eri osista toiseen. Chi puolestaan on muodostunut Yinistä ja Yangista, tai sen energia on pikemminkin jakaantunut Yinin ja Yangin vaihteluksi. Yin ja Yang ovat toistensa vastakohtia, mutta myös toisiaan täydentäviä. Ne ovat asioiden suhde toisiinsa, sekä tapa kuvata maailmankaikkeuden liikettä. Ne ovat toisistaan riippuvaisia, ne sekä luovat toinen toisiaan, että kontrolloivat toisiaan, eivätkä ole pysyviä olotiloja. Niiden keskinäinen suhde muuttuu koko ajan. Ihmisen koko elämä ja olemassaolo on näiden kahden voiman dynaamista yhteistoimintaa.

 

Yin ja Yang teoria on yksi Chi-Reflexologian perusasioista, ja jonka tarjoamaan analyysiin jotkut erilaisista käsittelytekniikoista perustuvat. Kun Chin virtaus on esteetöntä, eikä kumpikaan, Yin tai Yang, ole liian vahva tai liian heikko, vaan ne ovat tasapainoisessa suhteessa keskenään, ihminen on terve ja keho, sekä sen toiminnot ongelmattomia.

 

Jos jompikumpi näistä, Yin tai Yang, on liikaa vallitsevana, syntyy oireita ja erilaisia havaittavia merkkejä. Yangisia merkkejä ovat mm. kuumuus, levottomuus ja unettomuus. Yinisiä merkkejä puolestaan kylmyys, aikaansaamattomuus, uneliaisuus.

Elimet ja meridiaanit ovat kaikki myös joko Yin tai Yang, ja energia kulkee kehossamme aina tiettyyn suuntaan. Kun tämä luonnollinen järjestys häiriintyy, syntyy epätasapaino.

 

Ihmisellä on kyky luoda ja jakaa Chitä kaikilla olemassaolonsa tasoilla, ja Chi-Reflexologiassa tätä Chin virtausta eri elimissä ja meridiaaneissa, sekä elimistä ja meridiaaneista toiseen, tuetaan valitsemalla käsittelytekniikka, joka parhaiten palvelee tasapainon säilymistä tai palautumista. Siten käsittelytekniikka valitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Chi-Reflexologian yhtenä tärkeimmistä työskentelyalueista, varsinaisten vyöhykkeiden lisäksi, ovat meridiaanit ja niillä olevat akupisteet. Näitä käsittelemällä eri tekniikoilla joku alue, tai sen Chi, avataan, ja saadaan haluttu vaikutus aikaiseksi esim. jossain elimen tasapaino-ongelmassa.

 

Chi-Reflexologiassa käytetään myös viiden vaiheen teoriaa (viiden elementin teoria), hyödyntämällä sen luovaa ja vahvistavaa kiertoa, sekä rajoittavaa, hillitsevää toimintaa. Tätä kautta pystytään mm. tukemaan sisäelinten työskentelyä ja Chin virtausta.

Chi-Reflexologia on väline vyöhykkeiden, meridiaanien ja akupisteiden, sekä Perinteisen Kiinalaisen lääketieteen ja kiinalaisen filosofian kautta tapahtuvaan kehomme tapahtumien tulkintaan, sekä hoitokäsittelyyn. Chi-Reflexologia antaa apuvälineitä erilaisten käsittelytekniikoiden kautta joko rauhoittamaan, vauhdittamaan tai tasapainottamaan ilmennyttä tilaa.

Tämä antaa lisää syvyyttä, ulottuvuutta ja tarkkuutta terapiatyöhön, avaa uusia mahdollisuuksia ja vahvistaa hoidon vaikutuksia kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti suuntaan, johon keho, paras viestivälineemme, sen haluaakin menevän.

 

Suomessa (ja ainoana koko pohjoismaissa) Chi-Reflexologia koulutusta järjestetään yhteistyössä The Australian College of Chi-Reflexology`n kanssa. Kouluttajana toimii Chi-Reflexologian kehittelijä, opiston rehtori ja pääkouluttaja Moss M.Arnold.

Toimin näiden koulutusten organisoijana.

bottom of page