top of page
SHIATSU

Shiatsuhoidossa käsitellään tietyssä järjestyksessä koko keho ja sen päämeridiaanit, eli energiakanavat, sekä meridiaaneilla olevia akupisteitä käsin ja sormin painelemalla. Myös pää ja kasvot käsitellään.

Shiatsu toimii hyvin erilaisissa vajavuus- tai liiallisuustiloissa, sekä stagnaatioissa.

Myös erilaiset jännitys- ja kiputilat, päänsäryt, selkäongelmat, niska/hartiaseudun jännitykset, unettomuus, stressi, erilaiset toiminnalliset häiriötilat jne ovat yleisiä shiatsulla hoidettavia epätasapainotiloja. Se on hyvä elimistön energeettisen tasapainon palauttamiseen, sekä ylläpitämiseen, ja sitä kautta myös fyysiseen tasapainoon ja hyvinvointiin. Hoidon kesto n. 1½ h -1h 45 min.

Shiatsuhoito perustuu Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen (PKL) ja kiinalaisen filosofian ajatusmalliin ihmisen toiminnasta, terveydestä, sairauden synnystä ja sen hoitamisesta. Ennen varsinaisen hoidon aloittamista tehdään haastattelu ja analyysi, jonka pohjalta terapeutti suunnittelee hoidon.

 

Shiatsussa pääpaino on 12 päämeridiaanin, eli energiakanavan käsittelyssä. PKL:n mukaan meridiaaneissa virtaa elämänenergia, elinvoima eli Qi (tai Chi). Kun tämä energian virtaus estyy, alkaa ilmetä erilaisia epätasapainosta kertovia merkkejä ja tuntemuksia, ja ihminen sairastuu. Syynä tähän ovat ulkoiset tai sisäiset tekijät. Mm. epäterveellinen ravinto, stressi, fyysiset, psyykkiset ja emotionaaliset rasitteet, liian vähäinen uni, liikunnan vähäisyys jne, ovat energeettistä kiertoa ja tasapainoa haittaavia, sekä kuluttavia tekijöitä.

 

Kullakin meridiaanilla on lisäksi akupisteitä, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Pelkästään 12 päämeridiaanilla on yli 300 akupistettä. Lisäksi on merkillisten meridiaanien pisteet, extrapisteet jne. Näiden pisteiden käsittelyllä saadaan aikaiseksi tiettyjä spesifisiä vaikutuksia ja pystytään sitä kautta ohjailemaan hoitoa tiettyyn suuntaan ja tehostamaan haluttuja vaikutuksia. Tietyt akupisteet mm. vaikuttavat suoraan tietyn sisäelimen, tai alueen toimintaan, lievittävät esim. lihasjännityksiä, parantavat veren- ja energiankiertoa, poistavat turvotuksia, lievittävät kipua, vahvistavat puolustusjärjestelmää, rauhoittavat, rentouttavat, tai vastaavasti vahvistavat. Jne. Terapeutti valitsee kullekin asiakkaalle sopivat hoitopisteet, joiden kautta hoito saa syvyyttä, ja haluttu kokonaisvaikutus saavutetaan paremmin.

 

Shiatsuhoito tehdään asiakkaan maatessa lattialla futonpatjalla, joustaviin vaatteisiin pukeutuneena. Hoidon aikana käsitellään koko keho erilaisin venytyksin ja paineluin. Kaikki päämeridiaanit käsitellään kämmenillä, tai sormin suoritettavilla painalluksilla, sekä meridiaaneilla sijaitsevia akupisteitä peukalolla painamalla. (Tätä akupisteiden käsittelyä kutsutaan akupainallukseksi, erotuksena neuloilla suoritettavasta akupunktiosta)

 

Shiatsu toimii hyvin erilaisissa vajavuus- tai liiallisuustiloissa, sekä stagnaatioissa. Esim. niska-, hartia- ja selkäongelmat, erilaiset jännitys- ja kiputilat, päänsäryt, ruoansulatukselliset ongelmat, stressi, unettomuus, väsymys, masennus, jne ovat tyypillisiä shiatsulla hoidettavia epätasapainotiloja. Hoito on kaikkinensa hyvin rentouttava ja rauhoittava, ja se kestää n. 1½ h – 1 h 45 min..

 

Shiatsu ei sovi jos on esim. raskaana, jos on syöpä, tai muu vakava sairaus, vahva kemiallinen lääkitys, vakavia mielenterveysongelmia (psykoosi yms).

 

Shiatsusta on olemassa monia eri suuntauksia/tyylilajeja ja hoitoihin voidaan yhdistää myös muita Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen käsittelymenetelmiä. Esimerkiksi aurikuloterapiaa, moxibustiota ja kuivakuppausta (ks. esittely kustakin omalla otsakkeellaan)

bottom of page