top of page
NLP: Neuro-Linguistic Programming

NLP:ssä hyödynnetään eri menetelmiä ja tekniikoita vaikuttaen aivojen, mielen ja vuorovaikutuksen alueille. Pyritään muutokseen ja sen aikaansaamiseen, muuttamalla mm. mielikuvia. Muuttamalla esim.kielteisiä kokemuksia pyritään vaikuttamaan myönteisen mielikuvan ja positiivisten tavoitteiden syntymiseen, omien taitojen tunnistamiseen, omien voimavarojen löytämiseen ja niiden hyödyntämiseen.  Stressinhallinnassa, elämän haastavissa tilanteissa ja muutosprosesseissa yms. NLP:n tarjoamia menetelmiä voidaan hyödyntää erittäin tuloksellisesti.

 

Ihmiset eroavat toisistaan käyttämällä havainnointiinsa ja oppimiseensa eri aisteja ja eri kanavia, eri miellejärjestelmiä. Tästä syystä oppiminen, tai jonkun asian sisäistäminen ja hyödyntäminen on jokaisella ihmisellä erilaista. Se mitä aistikanavaa ihminen mieluummin, tai etupäässä käyttää, on hänen vahvin vastaanottovoimansa asioissa. Visuaalinen henkilö painottaa enemmän näköhavaintoon perustuvaa kokemustaan, hänen on helppo kuvitella ja nähdä asioita mielessään. Auditiivinen sanoja ja kuulemaansa. Hänen on helppo kuunnella ja toimia esim kirjoitetun tekstin, tai puheen perusteella. Kinesteettinen painottaa tuntemuksia, pohtii miltä asiat tuntuvat, hänen on helppo tuntea kehollisesti, liikkeen kautta. Jokaisella on oma vahvin vastaanottokanavansa. NLP:ssä hyödynnetään asiakastyössä myös tätä ominaisuutta, valiten asiakkaalle menetelmiä ja tekniikoita, mitkä toimivat hänen kohdallaan parhaiten.

NLP:n lukuisia eri menetelmiä käytetään mm. rentoutumisessa ja stressin hoidossa, omien energioiden vahvistajana, jaksamattomuuteen ja uupumukseen, jännitys- ja pelkotiloissa, erilaisten terveydellisten ongelmien hoidossa, kiputiloissa, riippuvuuksien hoidossa jne. Myös henkisen kasvun tukemiseen, omien sisäisten vahvuuksien löytämiseen, luovuuden lisäämiseen. NLP:tä hyödynnetään myös urheiluvalmennuksessa, liike- ja työelämän haasteissa, koulutuksissa ja opiskelussa.

Hoidon kesto n.1½ h

bottom of page